Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOOLBILLIARD,

IČ: 13624334 - DIČ:CZ6106071796 - Vejdovského 8, 779 00 Olomouc, Česká Republika

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.toolbilliard.cz (prodávající), jehož provozovatelem je firma ing. Petr Kabelka – Tool Billiard. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím www.toolbilliard.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.toolbilliard.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

  1. Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu nejpozději do 72 hodin, pokud je skladem nebo po převzetí od výrobce popř. jeho zástupce na území ČR prodávajícím.  U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

Reklamace

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.toolbilliard.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.toolbilliard.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

  • Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je třeba poslat zboží zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30 dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít firma Tool Billiard s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud bude zboží uvedeno do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnu od převzetí plnění,
   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
   3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.toolbilliard.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Problémy s doručením

Zásilka nebyla doručena: obraťte se na náš zákaznický servis na e-mailové adrese billiard@volny.cz nebo na telefonním čísle 585 228 701, který předá váš problém odpovědným pracovníkům, kteří zahájí reklamační řízení s přepravcem a bude vás o jeho průběhu informovat.

Možné důvody nedoručení zásilky

Nedoručení zásilky na vaši adresu může mít různé důvody. Níže uvádíme nejčastější z nich. V případě, že právě vaše zásilka nebyla doručena, zkontrolujte si nejdříve tyto možné důvody nedoručení a ověřte si, že z vaší strany nedošlo k žádným pochybením.Obvyklé důvody a postup jejich řešení

 • uvedli jste špatnou zasílací adresu (mobilní telefon) – v tomto případě nás kontaktujte, abychom se domluvili na dalším postupu a zboží opětovně mohli zaslat
 • přepravce DPD vás nekontaktoval
 • zásilka byla po cestě poškozena a vrácena zpět k nám – o této skutečnosti vás budeme okamžitě informovat a zahájíme reklamaci přepravních služeb
 • zásilka se ztratila u přepravce – kontaktujte nás a my zahájíme za vás reklamaci přepravních služeb, o jejímž průběhu vás budeme informovat

Zboží přišlo poškozené

Pokud vám bylo doručeno poškozené zboží, je nutné zahájit jeho reklamaci. Obratem nás kontaktujte na telefonu: +420 585 228 701 nebo emailem: billiard@volny.cz

Zásilka přišla poškozena: Z naší expedice odchází zboží vždy v perfektním neporušeném stavu. Pokud vám bylo doručeno zboží v poškozeném obalu, případně byl obal poškozen natolik, že to narušilo i zboží (např. rozmočený obal i knížky v zásilce), je nutné zahájit – reklamaci přepravních služeb, na pozdější reklamace nebere přepravní služba DPD zřetel.